Lokacije

Pridruživanjem Helen Doron edukacijskoj grupi, ulazite na uspješno tržište sa proizvodom sa više od 30 godina uspjeha koji će Vam pomoći da ispunite svoje poslovne ciljeve.

Master Franchisor
Learning Centre
Learning Studio
Self Employed Teacher
Goražde
Helen Doron Learning Studio

+387 (0)61 086 945

Međugorje
Helen Doron Learning Studio

+387 (0)63 399 799

Novo Sarajevo - Hrasno
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)61 419 048

Sarajevo Centar
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)62 210 370

Sarajevo Novi Grad - Dobrinja
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)62 757 239

Novo Sarajevo - Alipašino polje
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)61 419 048

Sarajevo Novi Grad - Ilidža
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)62 757 239

Sarajevo Stari Grad
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)60 352 10 40

Široki Brijeg
Helen Doron Learning Studio

+387 (0)63 161 000

Tomislavgrad
Helen Doron Learning Studio

+387 (0)63 704 504

Travnik
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)62 120 505

Tuzla
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)60 329 89 39

Visoko
Helen Doron Learning Centre

+387 (0)62 785 258

Vogošća
Heen Doron Learning Centre

+387 (0)61 188 568