Bosna i Hercegovina
 

14 Centara za učenje
38 Certificiranih predavača