Bosna i Hercegovina
 

13 Centara za učenje
45 Certificiranih predavača