Bosna i Hercegovina
 

15 Centara za učenje
45 Certificiranih predavača