Bosna i Hercegovina
 

Registracija – Summer Fun Camp

Ime i prezime roditelja*:

Ime i prezime djeteta*:

Datum rođenja djeteta*:

Kontakt telefon*:

E-mail adresa*:

Adresa stanovanja:

Izaberite svoj centar učenja*:

Dodatne napomene (bolest,alergije,fobije):

Dolje navedene Opći uvjeti i odredbe i obavezni su na roditelje, čije dijete/djeca učestvuju na Helen Doron BiH Summer Camp-u 2017, kao i organizatore kampa, Helen Doron škole sa područja Bosne i Hercegovine, na čelu sa “TAFKID” Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o., sa sjedištem u ulici Kralja Tvrtka 25, Sarajevo, ID broj 4201658040006, kao master franšizerom za BiH (“Organizatori”), u smislu odredbi Zakona o obligacionim odnosima FBiH.

OPĆI UVJETI I ODREDBE

 1. Helen Doron BiH Summer Camp 2017 će se održati u periodu od 07.07.2017. do 14.07.2017. godine (“Period održavanja”) na Vlašiću u Sportsko-rekreacijskom centru “EKO-FIS Vlašić”, Babanovac bb.
 2. Učestvovati mogu djeca u dobi od 7 do 12 godina iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini.
 3. Helen Doron BiH Summer Camp 2017 je kamp koji je fokusiran na časove engleskog jezika, te su Organizatori dužni obezbijediti 28 sati nastave engleskog jezika u Periodu održavanja kampa.
 4. Broj mjesta u kampu je ograničen na 40 djece.
 5. Aktivnosti tokom cijelog dana su u odgovornosti Organizatora. Cilj kampa jeste postizanje cjelovitog doživljaja nastavnog sadržaja Helen Doron škola i sticanje novih znanja kroz nastavu, praktična iskustva, igru, takmičenje, priču, druženje sa vršnjacima, opažanje, upoređivanje, mjerenje, opisivanje, zaključivanje, obrazlaganje i učenje o promjenama u prirodi i svijetu koji nas okružuje.
 6. U Periodu održavanja kampa nadzor nad djecom vrši osoblje uposleno u Summer Camp-u odnosno kod Organizatora, koje će u najvećoj mogućoj mjeri brinuti o sigurnosti i potrebama djece.
 7. U slučaju bolesti djeteta u Periodu održavanja kampa, Organizatori su dužni obavijestiti roditelje o stanju.
 8. Organizatori se obavezuju za svako dijete, učesnika kampa, obezbijediti osiguranje od nesretnog slučaja za Period održavanja kampa.
 9. Cijena kampa po djetetu iznosi 650,00 KM uključujući PDV i odnosi se na cjelokupni boravak u kampu za Period održavanja kampa (smještaj, prehranu, časove, animaciju i ostale aktivnosti predviđene programom kampa), kao i popratne troškove (poput troškova osiguranja). U cijenu nije uračunat prijevoz do i od “EKO-FIS Vlašić” i troškovi na ime aktivnosti koje nisu predviđene programom i rasporedom.
 10. Organizator nije dužan obezbijediti prijevoz do i od EKO-FIS Vlašić. Roditelji su dužni obezbijediti dolazak djece i njihovo vraćanje sa kampa na dane i u sate predviđene programom.
 11. Roditelj koji izvrši online prijavu za Summer Camp 2017, dužan je u roku od 10 radnih dana od izvršene prijave uplatiti iznos koji je određen stavkom 9. ovih Općih uvjeta i odredbi na žiro račun “TAFKID” Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o., broj: 194 141 001 890 4115, otvoren kod ProCredit banke. Na uplatnici roditelj će označiti: “Uplata za Summer Camp 2017 za (ime djeteta/djece)”. Ukoliko roditelj ne izvrši plaćanje u navedenom roku, smatra se da je odustao od prijave. Prijave su moguće najkasnije do 01.07.2017. godine.
 12. Roditelji su dužni prilikom prijave obavijestiti Organizatore kampa o zdravstvenom stanju djeteta (hronična oboljenja, alergije, fobije).
 13. Prihvatanjem ovih Općih uvjeta i odredbi roditelj potvrđuje da njegovo dijete/djeca mogu učestvovati u svim aktivnostima predviđenim programom i rasporedom Helen Doron BiH Summer Camp-a 2017. Program i raspored aktivnosti je dostupan na web stranici http://www.helendoron.ba. Organizatori su ovlašteni vršiti izmjene i dopune rasporeda po potrebi, zbog vremenskih prilika ili drugih razloga organizacije, ali tako da ostanu zadovoljeni ciljevi iz stavke 5. ovih Općih uvjeta i odredbi i kvalitet programa. Eventualne izmjene i dopune programa će biti objavljene na web stranici http://www.helendoron.ba.
 14. Prihvatanjem ovih Općih uvjeta i odredbi roditelj potvrđuje svoj pristanak da fotografije na kojima se nalazi njegovo dijete/djeca mogu biti iskorištene u marketinške svrhe Organizatora.
 15. Sve što je u ličnom vlasništvu Vašeg djeteta (odjeća, obuća, nakit, mobiteli, tableti, laptopi i ostalo) je njegova odgovornost i Organizatori ne snose nikakvu odgovornost nad tim stvarima.
 16. Roditelj može otkazati prijavljeno i uplaćeno učešće djeteta/djece u Helen Doron BiH Summer Camp 2017 najkasnije sedam dana prije datuma održavanja kampa, uz povrat uplaćenog novca umanjenog za bankarsku proviziju i stvarne troškove koje su Organizatori po osnovu prijave njegovog djeteta/njegove djece imali, o čemu Organizatori na zahtjev roditelja mogu pružiti roditelju dokumentaciju na uvid. U slučaju otkaza prijavljenog i plaćenog učešća u posljednjih sedam dana pred održavanje kampa koji je predmet ovih Općih uvjeta i odredbi, roditelj gubi pravo na povrat uplaćenih sredstava.
 17. Roditelj daje svoju saglasnost na korištenje ličnih podataka djeteta/djece za potrebe ugovaranja osiguranja od nesretnog slučaja i organizacije smještaja i aktivnosti djece, a koji su zakonom zaštićeni kao povjerljivi i tajni. Organizatori se obavezuju sa tim podacima postupati u skladu sa zakonskom obavezom čuvanja tajnosti podataka. Lični podaci ugovornih strana mogu se unositi u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obaveza iz ovih Općih uvjeta i odredbi.
 18. Prihvatanjem ovih Općih uvjeta i odredbi roditelj/i se obavezuju da će uputiti svoje dijete/djecu, učesnike Helen Doron BiH Summer Camp 2017 na korektno ponašanje i pridržavanje kućnog reda u Periodu održavanja kampa, dok će za bilo koju materijalnu štetu počinjenu od strane njegovog djeteta, roditelj/i snositi odgovornost.
 19. Prava i obaveze naslovljene na ime Organizatora u ovim Općim uvjetima i odredbama ispunjene su u slučaju njihova izvršenja ili ispunjenja spram bilo koje Helen Doron škole koja učestvuje u organizaciji ili master franšizera, “TAFKID” Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o., osim uplata po osnovu ovog ugovornog odnosa, koje će biti vršene u smislu stavke 11. ovih Općih uvjeta i odredbi.
 20. Sve nesporazume koji mogu proizaći iz ovih Općih uvjeta i odredbi, roditelj/i i Organizatori će nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju da rješenje nije moguće mirnim putem, ugovaraju nadležnost kompetentnog suda u Sarajevu.
 21. Prihvatanjem ovih Općih uvjeta i odredbi roditelj prihvata sve iznad navedeno, potvrđuje da je Opće uvjete i odredbe pročitao i razumio i obavezuje se na njihovu primjenu u svemu kako glase, kao i da su ovi Opći uvjeti i odredbe validni bez potpisa.

 

 

 


Opće uvjete i odredbe sam pročitao/la i na iste pristajem.