1381 Views

I love you, teacher! – Ivana Aranza

Ivana Aranza Helen Doron

Biti učiteljica ili učitelj je mnogo više od onog prvog dojma kada čujemo tu riječ ili pomislimo na tu osobu. Biti učiteljica ne znači provesti određeno vrijeme s djecom u cilju da se zadovolji nastavni plan i program. To je stalni proces u kom je posvećenost na prvom mjestu.

Kada brinemo o nekoj biljci, znamo da će ona upiti onoliko koliko mi pružimo. Stoga, ukoliko želimo da bude velika, zdrava i da napreduje mi znamo da taj napredak ovisi o našem trudu. Prema tome, mi se konstantno trudimo da toj našoj biljci damo sve što joj je potrebno. Njegovat ćemo je, zalijevati, paziti na uslove koji su joj potrebni. Upravo na takav način je potrebno postupati i s djecom – potrebno je znati i osjetiti šta i na koji način uraditi kako bismo bili dio njihovog pravilnog odrastanja, napredovanja i cvjetanja. To će reći da je potrebno uložiti mnogo više od onoga što se pokaže u 45 minuta časa, a što se vrlo često previdi.

Helen Doron Novo Sarajevo

Voljeti svako dijete jednako i iskreno

Potrebno je, prije svega voljeti i željeti raditi s djecom jer je to izuzetno osjetljiv proces. Također, potrebno je imati stalnu komunikaciju s roditeljima. Tako se djetetu može pristupiti s potrebnim informacijama o onome što je najbolje upravo za njega. Biti učiteljica, također, znači biti učiteljica full time – nema predaha jer u svakom trenutku, u svakoj drugoj aktivnosti i situaciji može biti skrivena neka ideja koja će se iskoristiti upravo za neku aktivnost s djecom. Tako, obična kupovina namirnica ili vožnja tramvajem ili odlazak u park postaju nova mjesta na kojima se rađaju vježbe i aktivnosti koje će upotpuniti naše druženje u Helen Doron školi. Biti učiteljica znači i zaista slušati djecu, upoznati njihove potrebe, čuti njihove želje, dati savijet, prekinuti svađu, sklopiti prijateljstvo, ukazati na lijepo ponašanje i u konačnici voljeti svako dijete jednako i iskreno.

“I love you, teacher”

Ja, učiteljica, znam da je ovaj poziv vrlo osjetljiv i zahtjevan i da je potrebno mnogo truda kako bi se sa svakim djetetom uspostavila komunikacija jer je, u konačnici, svako dijete individualno i potrebna mu je dugačija vrsta pažnje. Stoga, sve što se događa u životu učiteljice van škole tu i ostaje. Svaki problem ili loš dan prestaje onog trenutka kada počne odbrojavanje do početka časa. I to odbrojavanje ima neku čar jer znam da ću za petnaest minuta, ili pet minuta, ili dvije minute, ili upravo sada otvoriti vrata učionice, a ispred će me čekati draga lica koja će u glas početi govoriti “Teacher, you know what…” I sav trud, sva priprema, čak i ono što se ponekad ne vidi vrijedi svakog dječjeg osmijeha. Trenutka kada ih pogledam i shvatim da moj, njihov i naš uspjeh leži u njihovom pravilnom cvjetanju. I sve bude mnogo lakše kada dobijem barem jedno “I love you, teacher!”

1382 Views

I love you, teacher! – Ivana Aranza

Ivana Aranza Helen Doron

Biti učiteljica ili učitelj je mnogo više od onog prvog dojma kada čujemo tu riječ ili pomislimo na tu osobu. Biti učiteljica ne znači provesti određeno vrijeme s djecom u cilju da se zadovolji nastavni plan i program. To je stalni proces u kom je posvećenost na prvom mjestu.

Kada brinemo o nekoj biljci, znamo da će ona upiti onoliko koliko mi pružimo. Stoga, ukoliko želimo da bude velika, zdrava i da napreduje mi znamo da taj napredak ovisi o našem trudu. Prema tome, mi se konstantno trudimo da toj našoj biljci damo sve što joj je potrebno. Njegovat ćemo je, zalijevati, paziti na uslove koji su joj potrebni. Upravo na takav način je potrebno postupati i s djecom – potrebno je znati i osjetiti šta i na koji način uraditi kako bismo bili dio njihovog pravilnog odrastanja, napredovanja i cvjetanja. To će reći da je potrebno uložiti mnogo više od onoga što se pokaže u 45 minuta časa, a što se vrlo često previdi.

Helen Doron Novo Sarajevo

Voljeti svako dijete jednako i iskreno

Potrebno je, prije svega voljeti i željeti raditi s djecom jer je to izuzetno osjetljiv proces. Također, potrebno je imati stalnu komunikaciju s roditeljima. Tako se djetetu može pristupiti s potrebnim informacijama o onome što je najbolje upravo za njega. Biti učiteljica, također, znači biti učiteljica full time – nema predaha jer u svakom trenutku, u svakoj drugoj aktivnosti i situaciji može biti skrivena neka ideja koja će se iskoristiti upravo za neku aktivnost s djecom. Tako, obična kupovina namirnica ili vožnja tramvajem ili odlazak u park postaju nova mjesta na kojima se rađaju vježbe i aktivnosti koje će upotpuniti naše druženje u Helen Doron školi. Biti učiteljica znači i zaista slušati djecu, upoznati njihove potrebe, čuti njihove želje, dati savijet, prekinuti svađu, sklopiti prijateljstvo, ukazati na lijepo ponašanje i u konačnici voljeti svako dijete jednako i iskreno.

“I love you, teacher”

Ja, učiteljica, znam da je ovaj poziv vrlo osjetljiv i zahtjevan i da je potrebno mnogo truda kako bi se sa svakim djetetom uspostavila komunikacija jer je, u konačnici, svako dijete individualno i potrebna mu je dugačija vrsta pažnje. Stoga, sve što se događa u životu učiteljice van škole tu i ostaje. Svaki problem ili loš dan prestaje onog trenutka kada počne odbrojavanje do početka časa. I to odbrojavanje ima neku čar jer znam da ću za petnaest minuta, ili pet minuta, ili dvije minute, ili upravo sada otvoriti vrata učionice, a ispred će me čekati draga lica koja će u glas početi govoriti “Teacher, you know what…” I sav trud, sva priprema, čak i ono što se ponekad ne vidi vrijedi svakog dječjeg osmijeha. Trenutka kada ih pogledam i shvatim da moj, njihov i naš uspjeh leži u njihovom pravilnom cvjetanju. I sve bude mnogo lakše kada dobijem barem jedno “I love you, teacher!”