2442 Views

Kako prepoznati talente Vašeg djeteta?

Prije nego što se pozabavimo time kako prepoznati talente Vaše djece, potrebno je napraviti razliku između sposobnosti, sklonosti i talenta budući da roditelji često jedno zamijene drugim.

Sposobnosti su individualne, fizičke i psihičke karakteristike koje ukazuju na potencijal djeteta prema određenoj aktivnosti. Recimo, neka djeca su fleksibilnija i gipkija od drugih što je vrlo korisna dispozicija za gimnastiku ili neki drugi sport. Za razliku od sposobnosti, talenti su izrazito rijetki i vrijedni darovi koje posjeduje mali broj ljudi. Talent je takva sposobnost koja je neponovljiva i jedinstvena. Usporedbe radi, dijete koje ima sposobnost fleksibilnog i gipkog izvođenja pokreta ne mora nužno imati i talent za ples. S druge strane, za dijete koje je iznimno gipko i fleksibilno, ali uz to samo osmišljava plesne pokrete i iznimno u njihovim izvedbama možemo reći da ima talent za ples. Sklonosti, ipak, nisu urođene već se one oblikuju pod uticajem okoline. Najčešće su roditelji, vrtić i škola nositelji odgoja i obrazovanja djece te su samim time oni koji najviše utiču na dječje sklonosti. Na primjer, ako roditelji posvećuju velik dio vremena učenju jezika, putovanju i upoznavanju novih kultura, za očekivati je da će djeca biti više motivisana za upis škole stranih jezika nego za upis neke sportske aktivnosti.

Svaki talent uz dovoljno truda i vježbe može rezultirati velikim uspjehom stoga je važno da roditelji, kao primarni skrbnici djeteta, znaju kako uočiti, prepoznati i poticati talente svoje djece.

Djeca, naročito mala djeca, velik dio svog vremena provode u igri. Igra je na neki način njihov posao. Kroz igru djeca upoznaju svijet. Promatrajte svoje dijete u igri. Obratite pozornost pridaje li vaše dijete veću pažnju loptama, lutkicama ili muzičkim igračkama. Voli li dijete Lego kocke ili žudi za crtićima na stranim jezicima? Slušajte Vaše dijete. Slušajte kakva pitanja postavlja Vaše dijete. Ako postavlja detaljna pitanja o materijalnim stvarima poput „Od čega je ovo napravljeno?“ ili „Kako da sam ovo napravim“ možda ima sklonosti prema tehničkom i logičkom razmišljanju. S druge strane, ako vam dijete postavlja maštovita i neuobičajena pitanja koja ne razumijete ili nemaju tačan odgovor znači da je vaše dijete više kreativno i umjetnički usmjereno. Ako ipak dijete ne postavlja puno pitanja, to ne mora značiti da je nezainteresovano već može značiti da je samo introvertiranije prirode. U tom slučaju, budite Vi ti koji djetetu postavljate pitanja i motivišete ga na različite aktivnosti.

Važno je posmatrati i dječje reakcije. Ugleda li olovku i odmah poželi crtati možda ima talenat za crtanje ili počne li plesati čim čuje muziku možda ima talenat za ples. Zbog toga izlažite vašu djecu različitim podražajima i dopustite da Vam oni sami, svojim reakcijama na te podražaje pokažu svoje sklonosti. Naime, sklonosti su često prva indikacija talenta.

Dječji rječnik nešto je što se razvija s godinama, baš kao i sposobnost logičkog razmišljanja i hipotetskog zaključivanja. Postoji jednostavan način na koji možete saznati na koji način vaše dijete razmišlja, što voli raditi, što misli o sebi. Naime, na Vašem djetetu možete primijeniti test crteža. Zamolite dijete da nacrta zamišljenu i nepostojeću životinju iz svoje mašte. Kada završi s crtanjem  pitajte da vam objasni što je nacrtalo i što sve ta životinja može. Pitajte ga zašto je odabrao boje koje je odabrao, kako se životinja zove, je li ta životinja dobra ili zla.

Otkrivanje dječjih talenata trebalo bi biti spontano i zabavno. Svaki roditelj koji provodi dovoljno vremena sa svojim djetetom trebao bi znati  nešto o djetetovim sklonostima i sposobnostima. Ako primijetite da su te sposobnosti veoma izražene i da je dijete zaista motivisano za određene aktivnosti to Vam  može biti prvi indikator toga da je vaše dijete zaista talentovano.

Za kraj zapamtite, dijete koje odrasta u voljenoj i poticajnoj okolini je dijete koje će najvjerojatnije razviti svoje talente i iskoristiti svoje potencijale. Ljubav je najjeftiniji, a najučinkovitiji alat kojim možete oblikovati vaše dijete.

2443 Views

Kako prepoznati talente Vašeg djeteta?

Prije nego što se pozabavimo time kako prepoznati talente Vaše djece, potrebno je napraviti razliku između sposobnosti, sklonosti i talenta budući da roditelji često jedno zamijene drugim.

Sposobnosti su individualne, fizičke i psihičke karakteristike koje ukazuju na potencijal djeteta prema određenoj aktivnosti. Recimo, neka djeca su fleksibilnija i gipkija od drugih što je vrlo korisna dispozicija za gimnastiku ili neki drugi sport. Za razliku od sposobnosti, talenti su izrazito rijetki i vrijedni darovi koje posjeduje mali broj ljudi. Talent je takva sposobnost koja je neponovljiva i jedinstvena. Usporedbe radi, dijete koje ima sposobnost fleksibilnog i gipkog izvođenja pokreta ne mora nužno imati i talent za ples. S druge strane, za dijete koje je iznimno gipko i fleksibilno, ali uz to samo osmišljava plesne pokrete i iznimno u njihovim izvedbama možemo reći da ima talent za ples. Sklonosti, ipak, nisu urođene već se one oblikuju pod uticajem okoline. Najčešće su roditelji, vrtić i škola nositelji odgoja i obrazovanja djece te su samim time oni koji najviše utiču na dječje sklonosti. Na primjer, ako roditelji posvećuju velik dio vremena učenju jezika, putovanju i upoznavanju novih kultura, za očekivati je da će djeca biti više motivisana za upis škole stranih jezika nego za upis neke sportske aktivnosti.

Svaki talent uz dovoljno truda i vježbe može rezultirati velikim uspjehom stoga je važno da roditelji, kao primarni skrbnici djeteta, znaju kako uočiti, prepoznati i poticati talente svoje djece.

Djeca, naročito mala djeca, velik dio svog vremena provode u igri. Igra je na neki način njihov posao. Kroz igru djeca upoznaju svijet. Promatrajte svoje dijete u igri. Obratite pozornost pridaje li vaše dijete veću pažnju loptama, lutkicama ili muzičkim igračkama. Voli li dijete Lego kocke ili žudi za crtićima na stranim jezicima? Slušajte Vaše dijete. Slušajte kakva pitanja postavlja Vaše dijete. Ako postavlja detaljna pitanja o materijalnim stvarima poput „Od čega je ovo napravljeno?“ ili „Kako da sam ovo napravim“ možda ima sklonosti prema tehničkom i logičkom razmišljanju. S druge strane, ako vam dijete postavlja maštovita i neuobičajena pitanja koja ne razumijete ili nemaju tačan odgovor znači da je vaše dijete više kreativno i umjetnički usmjereno. Ako ipak dijete ne postavlja puno pitanja, to ne mora značiti da je nezainteresovano već može značiti da je samo introvertiranije prirode. U tom slučaju, budite Vi ti koji djetetu postavljate pitanja i motivišete ga na različite aktivnosti.

Važno je posmatrati i dječje reakcije. Ugleda li olovku i odmah poželi crtati možda ima talenat za crtanje ili počne li plesati čim čuje muziku možda ima talenat za ples. Zbog toga izlažite vašu djecu različitim podražajima i dopustite da Vam oni sami, svojim reakcijama na te podražaje pokažu svoje sklonosti. Naime, sklonosti su često prva indikacija talenta.

Dječji rječnik nešto je što se razvija s godinama, baš kao i sposobnost logičkog razmišljanja i hipotetskog zaključivanja. Postoji jednostavan način na koji možete saznati na koji način vaše dijete razmišlja, što voli raditi, što misli o sebi. Naime, na Vašem djetetu možete primijeniti test crteža. Zamolite dijete da nacrta zamišljenu i nepostojeću životinju iz svoje mašte. Kada završi s crtanjem  pitajte da vam objasni što je nacrtalo i što sve ta životinja može. Pitajte ga zašto je odabrao boje koje je odabrao, kako se životinja zove, je li ta životinja dobra ili zla.

Otkrivanje dječjih talenata trebalo bi biti spontano i zabavno. Svaki roditelj koji provodi dovoljno vremena sa svojim djetetom trebao bi znati  nešto o djetetovim sklonostima i sposobnostima. Ako primijetite da su te sposobnosti veoma izražene i da je dijete zaista motivisano za određene aktivnosti to Vam  može biti prvi indikator toga da je vaše dijete zaista talentovano.

Za kraj zapamtite, dijete koje odrasta u voljenoj i poticajnoj okolini je dijete koje će najvjerojatnije razviti svoje talente i iskoristiti svoje potencijale. Ljubav je najjeftiniji, a najučinkovitiji alat kojim možete oblikovati vaše dijete.