Djeca (9-12)
Konsultujte se u najbližim centru za učenje u vezi sa odgovarajućim kursom za Vaše dijete
Paul Ward Explores‎
Paul Ward Explores‎

Ovaj novi kurs je za početnike uzrasta od 8 do 14 godina, kao i za učenike koji nastavljaju na razini zajedničkog europskog referentnog okvira prije A1.

Ovaj novi kurs je za početnike uzrasta od 8 do 14 godina, kao i za učenike koji nastavljaju na razini zajedničkog europskog referentnog okvira prije A1. Osam originalnih pjesama, priča i zabavnih aktivnosti potiče učenike na motiviranje i uključivanje u Paul Wardove svjetske avanture. U svakoj uzbudljivoj lekciji učenici se pridružuju Paulu dok putuje svijetom, upoznaje nove prijatelje i uči o različitim kulturama i zemljama.

Kurs obuhvata obiman vokabular od 1800 riječi i uključuje slušanje i čitanje s razumijevanjem, pisanje, pravopis i ocjenjivanje kako bi se obilježio napredak studenata. Učenici uče govoriti engleski kao materinji jezik – kroz priče, pjesme, interakciju i igre kako bi ojačali vještine čitanja i pisanja.

Starosna dob učenika
8 do 14 godina
Broj časova
40 časova (80 časova)
Naučeni vokabular
1800 riječi
Trajanje časa
60-90 minuta
Starosna dob učenika
8 do 14 godina
Broj časova
40 časova (80 časova)
Naučeni vokabular
1800 riječi
Trajanje časa
60-90 minuta

Ovaj novi kurs je za početnike uzrasta od 8 do 14 godina, kao i za učenike koji nastavljaju na razini zajedničkog europskog referentnog okvira prije A1. Osam originalnih pjesama, priča i zabavnih aktivnosti potiče učenike na motiviranje i uključivanje u Paul Wardove svjetske avanture. U svakoj uzbudljivoj lekciji učenici se pridružuju Paulu dok putuje svijetom, upoznaje nove prijatelje i uči o različitim kulturama i zemljama.

Kurs obuhvata obiman vokabular od 1800 riječi i uključuje slušanje i čitanje s razumijevanjem, pisanje, pravopis i ocjenjivanje kako bi se obilježio napredak studenata. Učenici uče govoriti engleski kao materinji jezik – kroz priče, pjesme, interakciju i igre kako bi ojačali vještine čitanja i pisanja.