704 Views

Postani Helen Doron franšizer

Helen Doron franšizer

Prije više od trideset godina, Helen Doron je bila inspirisana da napravi kurs po jedinstvenoj metodologiji, koja bi učinila učenje engleskog jezika prirodnim poput učenja maternjeg jezika. Danas je ta metoda pretočena u naziv Helen Doron English. Ono što je čini jedinstvenom jeste činjenica da ohrabrujemo djecu da slobodno govore gradeći njihovo samopouzdanje kroz princip pozitivnog podsticaja za učenje u stimulativnom okruženju. Djeca su kroz naše časove stoprocentno izložena engleskom jeziku.

HDE u svijetu

Helen Doron English metoda je rasprostranjena širom svijeta. Sistem je prisutan u 38 zemalja sa više od hiljadu samostalnih preduzetnika koji ponosno nose zvanje Helen Doron franšizer. Do sada je HDE časove pohađalo više od tri miliona učenika, od beba do tinejdžera.

HDE u Bosni i Hercegovini

Helen Doron English u Bosni i Hercegovini uspješno posluje već deset godina. Rasli smo zajedno sa našim prvoupisanim polaznicima, bebama, koji su i danas naši vjerni učenici u tinejdžerskim godinama. Naša metodologija nas je vrlo brzo svrstala u broj jedan školu engleskog jezika. Interesovanje kod roditelja je raslo, te su se prirodno u mnogim gradovima našli ljudi koji žele postati naši franšizeri.

Danas brojimo 17 centara za učenje i gotovo 2500 učenika. Učitelji su stub našeg sistema, zbog čega pažljivo biramo najbolje pedagoge, te konstantno radimo na profesionalnom osnaživanju kroz seminare, obuke i kompetencijske treninge.

U vremenu mnoštva obaveza koje nam kradu dragocijeno vrijeme, djeca su u potrebi za kvalitetnim i edukativnim i zabavnim sadržajem.

Prateći naš rad, informišući se kroz medije, a najprije lična ikustva roditelja djece upisane u naše škole, javljala se potreba za otvaranjem Helen Doron English škola u mnogim sredinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Time je naš sistem postajao bogatiji za po još jednog franšizera koji vjeruje u učinkovitost naše metode. Sam grad bi dobio školu svjetskog glasa gdje djeca kroz muziku, ples i igru uče jezik.

Koje su kvalifikacije potrebne?

Naši franšizeri ne trebaju nužno biti profesori profesori engleskog jezika, niti imati obrazovanje iz poslovnog menadžmenta. Ono što sasvim sigurno trebaju imati je volja, samopouzdanje, te pozitivni aspekt na život i poslovnu okolinu.

Širimo naš tim

Kako smo u procesu daljeg rasta i razvoja, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja i okruženja u Bosni i Hercegovini, pozivamo sve zainteresovane i znatiželjne da pročitaju na blogu iskustva naših franšizera, te se odvaže poslati svoj kontakt i upit.

Jedan od naših franšizera je rekao: “Biti Helen Doron franšizer je prije svega način života i razmišljanja, a nakon toga jedno divno putovanje na kojem skoro svaki dan imaš priliku saznati nešto novo. Najprije o sebi, a zatim i o svijetu i prilikama u kojima živiš.”

705 Views

Postani Helen Doron franšizer

Helen Doron franšizer

Prije više od trideset godina, Helen Doron je bila inspirisana da napravi kurs po jedinstvenoj metodologiji, koja bi učinila učenje engleskog jezika prirodnim poput učenja maternjeg jezika. Danas je ta metoda pretočena u naziv Helen Doron English. Ono što je čini jedinstvenom jeste činjenica da ohrabrujemo djecu da slobodno govore gradeći njihovo samopouzdanje kroz princip pozitivnog podsticaja za učenje u stimulativnom okruženju. Djeca su kroz naše časove stoprocentno izložena engleskom jeziku.

HDE u svijetu

Helen Doron English metoda je rasprostranjena širom svijeta. Sistem je prisutan u 38 zemalja sa više od hiljadu samostalnih preduzetnika koji ponosno nose zvanje Helen Doron franšizer. Do sada je HDE časove pohađalo više od tri miliona učenika, od beba do tinejdžera.

HDE u Bosni i Hercegovini

Helen Doron English u Bosni i Hercegovini uspješno posluje već deset godina. Rasli smo zajedno sa našim prvoupisanim polaznicima, bebama, koji su i danas naši vjerni učenici u tinejdžerskim godinama. Naša metodologija nas je vrlo brzo svrstala u broj jedan školu engleskog jezika. Interesovanje kod roditelja je raslo, te su se prirodno u mnogim gradovima našli ljudi koji žele postati naši franšizeri.

Danas brojimo 17 centara za učenje i gotovo 2500 učenika. Učitelji su stub našeg sistema, zbog čega pažljivo biramo najbolje pedagoge, te konstantno radimo na profesionalnom osnaživanju kroz seminare, obuke i kompetencijske treninge.

U vremenu mnoštva obaveza koje nam kradu dragocijeno vrijeme, djeca su u potrebi za kvalitetnim i edukativnim i zabavnim sadržajem.

Prateći naš rad, informišući se kroz medije, a najprije lična ikustva roditelja djece upisane u naše škole, javljala se potreba za otvaranjem Helen Doron English škola u mnogim sredinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Time je naš sistem postajao bogatiji za po još jednog franšizera koji vjeruje u učinkovitost naše metode. Sam grad bi dobio školu svjetskog glasa gdje djeca kroz muziku, ples i igru uče jezik.

Koje su kvalifikacije potrebne?

Naši franšizeri ne trebaju nužno biti profesori profesori engleskog jezika, niti imati obrazovanje iz poslovnog menadžmenta. Ono što sasvim sigurno trebaju imati je volja, samopouzdanje, te pozitivni aspekt na život i poslovnu okolinu.

Širimo naš tim

Kako smo u procesu daljeg rasta i razvoja, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja i okruženja u Bosni i Hercegovini, pozivamo sve zainteresovane i znatiželjne da pročitaju na blogu iskustva naših franšizera, te se odvaže poslati svoj kontakt i upit.

Jedan od naših franšizera je rekao: “Biti Helen Doron franšizer je prije svega način života i razmišljanja, a nakon toga jedno divno putovanje na kojem skoro svaki dan imaš priliku saznati nešto novo. Najprije o sebi, a zatim i o svijetu i prilikama u kojima živiš.”