Bosna i Hercegovina
  • Engleski za djecu

    Pripremamo mlade učenike od 3 mjeseca do 19 godina za uspješnu budućnost.

    Pronađite vaš centar
 

Uslovi korištenja

 

Pristup i korištenje ove web stranice osigurano od Helen Doron d.o.o. (HD) podliježe sljedećim uslovima:

1. Koristeći ovu stranicu, korisnici su saglasni na poštovanje zakonskih obaveza koji se odnose na uslove i odredbe, koji stupaju na snagu odmah prilikom prvog pristupa web stranici. Korisnici koji nisu saglasni na poštivanje zakonskih obaveza koji se odnose na sve sljedeće odredbe i uslove mole se da ne pristupaju i /ili koriste ovu stranicu.

2. HD može promijeniti, ažururati ili dopuniti ove odredbe i uslove u bilo koje vrijeme objavljivanjem promjena na mreži. Korisnici treba da redovno pregledaju ove odredbe i uslove kako bi bili upoznati sa svim promjenama, ažuriranjima i izmjenama koje je napravio HD. Nastavak korištenja web stranice nakon izmjene, ispravke i dopune koje su objavljene znači da je korisnik saglasan na poštovanje zakonskih obaveza koji se odnose na odredbe i uslove koji su promijenjeni, ažurirani ili izmijenjeni.

3. HD ima autorsko pravo na sadržaj ove stranice. Korisnici ne smiju kopirati, reproducirati, objavljivati, preuzimati, postavljati, emitirati, prenositi, učiniti dostupnim javnosti, ili na drugi način koristiti sadržaj web stranice, osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu. Korisnici su također saglasni da ne prilagođavaju, mijenjaju ili kreiraju izvedenice iz sadržaja na web stranici, osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu. Za sva druga korištenja sadržaja na web stranici potrebno je prethodno pismeno odobrenje HD-a.

4. Imena, slike i logotipovi koji identifikuju HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English(HDTE) ili bilo koji drugi HD povezan proizvod ili usluge ili treća strana i njeni povezani proizvodi i usluge podliježu autorskim pravima, pravima dizajna, robne marke, i patentima HD-a i /ili odgovarajuće treće strane. Ništa sadržano u ovim odredbama ne treba tumačiti kao implicitno dopuštenje, ili bilo koju dozvolu ili pravo na korištenje autorskih prava, prava dizajna, trgovačke marke ili patenta koji pripadaju HD-u ili nekoj trećoj strani.

5. Korisnici su saglasni da koriste web stranicu samo u zakonite svrhe, na način koji ne ograničava, sprečava ili krši prava korištenja bilo koga drugog i uživanje stranice. Zabranjeno ponašanje uključuje: uznemiravanje ili izazivanje patnje ili neugodnosti bilo koje osobe, prenošenje uvredljivog ili neprimjerenog sadržaja ili ometanje normalnog protoka informacija i dijaloga unutar web stranice.

6. Web sajt sadržaj, uključujući podatke, imena, slike, fotografije, logotipe i ikone koji su u vezi ili se odnose na HD i /ili HD povezana društva, proizvode, usluge( ili proizvode i usluge treće strane), obezbjeđuje se na osnovi„ AKO JE“ i na „AKO JE DOSTUPNO“ bez predstavljanja ili bilo koje vrste garancije, izravno ili posredno izražena u mjeri dopuštenoj zakonom, uključujući garancije o zadovoljavajučoj kvaliteti, prikladnosti za određenu svrhu, bez povrede, kompatibilnosti, sigurnosti i preciznosti.

7. U najvećoj mjeri koju dopušta važeći zakon, HD neće biti odgovorna korisnicima stranice, ili bilo kojoj trećoj strani tvrdeći preko stranice korisnika, za bilo kakvu štetu u vezi sa stranicom ili bilo kojim materijalom koji se nalazi na stranici. Ni pod kojim okolnostima HD neće biti odgovorna za bilo koji od sljedećih gubitaka ili štete(bilo tih gubitaka, koji su predviđeni ili predvidljivi, poznati ili nepoznati):

a. gubitaka podataka;

b. gubitaka prihoda ili očekivani profit;

c. gubitaka biznisa;

d. gubitka mogućnosti;

e. gubitak dobre volje ili povreda ugleda;

f. gubitka od strane trećih osoba; ili

g. bilo kakve posredne, posljedične, specijalne ili primjerne štete koje proizlaze iz korištenja web stranice bez obzira na oblik djelovanja

8. HD ne garantuje da će funkcije sadržane na web stranici biti bez prekida ili bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni, ili da je web stranica i server koji je čini dostupnom su bez virusa ili grešaka.

9. Korisnici stranice mogu biti pozvani da postave doprinose(uključujući tekst, fotografije, grafičke i audio ili video zapise) na web stranicu ili HDEE portalu. Korisnici su saglasni, da postavljajuči navedene doprinose, dopuštaju HD-u, oslobađanje od naknade, ne ekskluzivnom, koji podliježe pod zakonskim pravom na licenciranje i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, izdavanje, prevođenje, stvaranje izvedenica, distribuiranje, izvođenje, igranje, stavljanje na raspolaganje javnosti , te ostvarivanje svih autorskih prava i prava na objavljivanje u pogledu navedenih doprinosa širom svijeta, i/ili da uključe navedene doprinose drugim radovima u bilo kojem mediju koji je sada poznat ili kasnije razvijen za puni mandat bilo kakvih prava koja mogu postojati u navedenim doprinosima, u skladu sa ograničenjima privatnosti navedenim u HD politici privatnosti. Korisnici koji se odluče da ne odobre HD-u gore navedena prava mole se da ne postavljaju doprinose na web stranicu.

10. U skladu sa stavom 9, pošto postave svoje doprinose na internet stranicu, korisnici garantuju:

a. da su navedeni doprinosi originalni uradak korisnika;

b. da korisnik koji postavlja svoje doprinose ima pravo da navedene doprinose učini dostupnim za HD za sve specificirane svrhe;

c. da navedeni doprinosi nisu klevetnički;

d. da navedeni doprinosi ne narušavaju zakon;

e. da je HD obeštećen od svih pravnih naknada, štete ili drugih troškova koje odredi HD kao rezultat korisnikovog kršenja gore navedene garancije;

f. da se odriču moralnih prava za objavljivanje doprinosa na internet stranici za gore navede namjene

11. Korisnici ne mogu postavljati nikakav klevetnički ili nezakonit materijal bilo kakve prirode na forum internet stranice. Ovo uključuje tekst, grafiku i audio ili video snimak.

12. Materijal koji ima za svrhu promovisanje ili izvršenje nezakonitih radnji je strogo zabranjen.

13. Svi postavljeni materijali moraju biti originalni rad korisnika. Korisnici ne smiju postavljati plagiran materijal. Skladno tome, korisnici ne smiju narušiti ili prekršiti prava treće strane uključujući autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, patent, privatnost, publicitet, lična ili vlasnička prava.

14. Stavovi izraženi u podnescima na internet stranici predstavljaju stavove članova javnosti i ne predstavljaju nužno stavove HD-a.

15. HD internet stranica sadrži poveznice za internet stranice treće strane koje nisu pod kontrolom HD-a. Korisnici trebaju biti svjesni da klikom miša na ove poveznice i prebacivanje na ne-HD internet stranice, HD ne zastupa te internet stranice. Korisnici pristupaju internet stranicama treće strane na svoj rizik. HD nije odgovoran za pouzdanost bilo kojih podataka, mišljenja, savjeta ili izjava koje su navedene na internet stranicama treće strane. HD obezbjeđuje ove poveznice kao uslugu i pogodnost za korisnike naše internet stranice. Prisutnost takvih poveznica ne implicira to da HD eksplicitno odobrava ili preporučuje internet stranice treće strane. HD ne snosi odgovornost za sadržaj internet stranica treće strane.

16. Ako se utvrdi da su bilo koji od ovih odredbi i uslova korištenja nezakoniti, nevažeći ili u supotnom neprimjenjivi iz bilo kojeg razloga u okviru zakona države ili zemlje u kojem bi se ovi uslovi i odredbe korištenja trebali koristiti, onda se u okviru zakona i nadležnosti gdje su ti uslovi i odredbe nezakoniti, nevažeći ili neprimjenjivi odstranjuju i brišu iz uslova i odredbi a ostali uslovi i odredbe nastavljaju se primijenjavati punosnažno i nastavljaju biti obvezujući i primjenjivi.

17. Ovim uslovima se upravlja i ovi uslovi se tumače u skladu sa zakonima Države Izrael.

©1997 – 2014 Helen Doron d.o.o. Sva prava pridržana.