1930 Views

Započnite novu godinu uz dobru odluku

Veliki broj ljudi širom svijeta iščekuje početak nove godine sa dozom uzbuđenja, ali i nesigurnosti; koje su to odluke koje će morati donijeti i da li će ishodi tih odabira biti u najboljem interesu za njih ili njihovu porodicu. Helen Doron English je  sa sigurnošću pravi odabir miliona roditelja širom svijeta koji žele da svom djetetu obezbjede pasoš za cijeli svijet! Vaša najbolja odluka kojom možete započeti novu godinu jeste da postanete dio Helen Doron porodice.

 

Više od 30 godina Helen Doron English radi na stvaranju savršene formule koja hrani mozak Vašeg djeteta. Kroz brojna istraživanja, naučno je dokazano da je vježba najbolja hrana za mozak, a uz Helen Doron English, ona dolazi u više oblika. Ljudski mozak je mišić, te mu je, kao i ostatku tijela, potrebna redovna i kvalitetna stimulacija da bi se pravilno razvijao i dosegnuo svoj puni potencijal. Helen Doron metoda učenja engleskog kao stranog jezika uključuje sve neophodne stimulanse za dječiji mozak, počevši od tri mjeseca, pa do 19 godina – i sve to kroz zabavu!

U najranijoj dobi, dječiji mozak je poput spužve i upija informacije oko sebe, a učenje počinje čak i prije samog rođenja. Mozak vrlo male djece stvara oko 700 neuronskih poveznica svake sekunde koje je neophodno ojačati kroz kvalitetne aktivnosti da bi se održale. Helen Doron English u svojim programima uključuje muziku, stimulaciju centra za ravnotežu, brojanje, aktivnosti za motoričke sposobnosti, znakovni jezik beba koji omogućava komunikaciju čak i prije nego što dijete progovori, i mnogo više, pri čemu razvijaju mozak i fizičke sposobnosti Vašeg malog djeteta. Studije su pokazale da djeca koja rano počnu učiti drugi ili strani jezik, na početku osnovnoškolskog obrazovanja posjeduju viši IQ od svojih vršnjaka, kao i veći obim sive mase.

Ovaj rani početak Vašem djetetu omogućava da pri polasku u školu posjeduje samopouzdanje i sposobnost izražavanja misli na drugom jeziku pored maternjeg, te olakšava školsko učenje. Helen Doron metoda je posebno osmišljena da bude prilagođena svim tipovima učenja (kinestetičkom, auditivnom i vizuelnom tipu), što osigurava da su ispunjene individualne potrebe svakog djeteta, na svakom času. Djeca vole i žele da uče, ali traže novitet i kvalitetnu interakciju sa predavačem i grupom, što Helen Doron English čini mogućim kroz svoj program malih grupa i kurseva koji su prilagođeni starosnoj dobi Vašeg djeteta. Helen Doron English u sebi sadrži fizičku aktvnost, auditivnu i vizualnu stimulaciju, i zanimljive materijale kojima se djeca raduju čak i nakon dugog i napornog dana u školi.

Ali, nakon nekog vremena, Vaše dijete postaje tinejdžer i postaje umorno od škole i dodatnih obaveza, mijenjaju im se interesovanja i često nemaju volju da još više uče. To su neki od razloga što je program Teen English osmišljen, koji je ozbiljno zabavan način učenja engleskog jezika. Tinejdžeri vrlo rado učestvuju u stvarima i pričama sa kojima se mogu poistovijetiti, oko kojih mogu voditi diskusiju i koje su relevantne za taj vremenski period. Helen Doron metoda pomaže tinejdžerima da pronađu svoj glas i jasno i precizno izražavaju svoje stavove u komunikaciji sa drugima, pronađu nove iskrene prijatelje, i sve to dok se iznimno zabavljaju! Također, Helen Doron English ide korak u korak sa tehnologijom ovog doba, te se umjerena upotreba mnogih platformi i aplikacija za učenje pokazala kao važan sastojak u podsticanju želje za učenjem iz čega proizilazi genijalan um Vašeg djetata.

 

Svako dijete posjeduje potencijal da ima genijalan um; a na Vama je šta ćete učiniti sa tim potencijalnom. Osigurajte svom djetetu najbolji početak i nevjerovatnu zabavu uz Helen Doron English. Svi neophodni sastojci za ubrzan i kvalitetan razvoj mozga Vašeg djeteta su Vam na dohvat ruke. U toku je zimski upis, i zato prijavite se i Vi na BESPLATAN demo čas u jednom od 17 centara širom Bosne i Hercegovine.

1931 Views

Započnite novu godinu uz dobru odluku

Veliki broj ljudi širom svijeta iščekuje početak nove godine sa dozom uzbuđenja, ali i nesigurnosti; koje su to odluke koje će morati donijeti i da li će ishodi tih odabira biti u najboljem interesu za njih ili njihovu porodicu. Helen Doron English je  sa sigurnošću pravi odabir miliona roditelja širom svijeta koji žele da svom djetetu obezbjede pasoš za cijeli svijet! Vaša najbolja odluka kojom možete započeti novu godinu jeste da postanete dio Helen Doron porodice.

 

Više od 30 godina Helen Doron English radi na stvaranju savršene formule koja hrani mozak Vašeg djeteta. Kroz brojna istraživanja, naučno je dokazano da je vježba najbolja hrana za mozak, a uz Helen Doron English, ona dolazi u više oblika. Ljudski mozak je mišić, te mu je, kao i ostatku tijela, potrebna redovna i kvalitetna stimulacija da bi se pravilno razvijao i dosegnuo svoj puni potencijal. Helen Doron metoda učenja engleskog kao stranog jezika uključuje sve neophodne stimulanse za dječiji mozak, počevši od tri mjeseca, pa do 19 godina – i sve to kroz zabavu!

U najranijoj dobi, dječiji mozak je poput spužve i upija informacije oko sebe, a učenje počinje čak i prije samog rođenja. Mozak vrlo male djece stvara oko 700 neuronskih poveznica svake sekunde koje je neophodno ojačati kroz kvalitetne aktivnosti da bi se održale. Helen Doron English u svojim programima uključuje muziku, stimulaciju centra za ravnotežu, brojanje, aktivnosti za motoričke sposobnosti, znakovni jezik beba koji omogućava komunikaciju čak i prije nego što dijete progovori, i mnogo više, pri čemu razvijaju mozak i fizičke sposobnosti Vašeg malog djeteta. Studije su pokazale da djeca koja rano počnu učiti drugi ili strani jezik, na početku osnovnoškolskog obrazovanja posjeduju viši IQ od svojih vršnjaka, kao i veći obim sive mase.

Ovaj rani početak Vašem djetetu omogućava da pri polasku u školu posjeduje samopouzdanje i sposobnost izražavanja misli na drugom jeziku pored maternjeg, te olakšava školsko učenje. Helen Doron metoda je posebno osmišljena da bude prilagođena svim tipovima učenja (kinestetičkom, auditivnom i vizuelnom tipu), što osigurava da su ispunjene individualne potrebe svakog djeteta, na svakom času. Djeca vole i žele da uče, ali traže novitet i kvalitetnu interakciju sa predavačem i grupom, što Helen Doron English čini mogućim kroz svoj program malih grupa i kurseva koji su prilagođeni starosnoj dobi Vašeg djeteta. Helen Doron English u sebi sadrži fizičku aktvnost, auditivnu i vizualnu stimulaciju, i zanimljive materijale kojima se djeca raduju čak i nakon dugog i napornog dana u školi.

Ali, nakon nekog vremena, Vaše dijete postaje tinejdžer i postaje umorno od škole i dodatnih obaveza, mijenjaju im se interesovanja i često nemaju volju da još više uče. To su neki od razloga što je program Teen English osmišljen, koji je ozbiljno zabavan način učenja engleskog jezika. Tinejdžeri vrlo rado učestvuju u stvarima i pričama sa kojima se mogu poistovijetiti, oko kojih mogu voditi diskusiju i koje su relevantne za taj vremenski period. Helen Doron metoda pomaže tinejdžerima da pronađu svoj glas i jasno i precizno izražavaju svoje stavove u komunikaciji sa drugima, pronađu nove iskrene prijatelje, i sve to dok se iznimno zabavljaju! Također, Helen Doron English ide korak u korak sa tehnologijom ovog doba, te se umjerena upotreba mnogih platformi i aplikacija za učenje pokazala kao važan sastojak u podsticanju želje za učenjem iz čega proizilazi genijalan um Vašeg djetata.

 

Svako dijete posjeduje potencijal da ima genijalan um; a na Vama je šta ćete učiniti sa tim potencijalnom. Osigurajte svom djetetu najbolji početak i nevjerovatnu zabavu uz Helen Doron English. Svi neophodni sastojci za ubrzan i kvalitetan razvoj mozga Vašeg djeteta su Vam na dohvat ruke. U toku je zimski upis, i zato prijavite se i Vi na BESPLATAN demo čas u jednom od 17 centara širom Bosne i Hercegovine.