1093 Views

10 beneficija ranog učenja drugog jezika

  1. Bolje razumijevanje prvog jezika

uključujući veći i bogatiji vokabular. U većini slučajeva, koristimo naš prvi jezik uz vrlo malo razmišljanja o gramatičkim strukturama ili konstrukcijama. Ovo je sasvim prirodno, ali iskustvo učenja novog jezika može donijeti bolje razumijevanje ili čak popraviti gramatiku u prvom jeziku. Poznavanje načina na koji drugi jezik funkcioniše nas ohrabruje da ispitamo mehanizme iza konstrukcija u sopstvenom jeziku. Upoređujući dva jezika, učimo duplo više!

2. Stvaranje i održavanje kulturoloških veza

Neki od nas imaju sreće da imaju rođake koji i dalje često pričaju na svom maternjem jeziku. Želja za komunikacijom na tom “stranom” jeziku gradi most – ne samo prema tim ljudima, već i prema baštini i historiji koju predstavljaju. Održavanje te veze daje život uspomenama, pričama i tradicijama – i unosi novi život u sve njih.

3. Aktivnost za cijelu porodicu

Savremeni život je haotičan; njegovi zahtjevi su česti i često oprečni. Učenje engleskog jezika zajedno kao porodica pruža objedinjujuću aktivnost koja ne zahtijeva da morate voziti djecu i biti na deset mjesta odjednom. Ako rano započnete ovu aktivnost sa Vašim djetetom ili djecom; ona Vam nudi aktivnost i iskustvo koje se u budućnosti vrlo lako nadograđuje.

4. Više ocjene na testovima

Mnogobrojna istraživanja su dokazala da učenici koji su učili strani jezik ostvarili znatno bolje rezultate na standardnim testovima od svojih vršnjaka koji nisu učili drugi jezik. Zapravo, izvještaj iz 2007 (College Bound Seniors – US), koji je objavio odbor Univerziteta koji upravlja ispitima, živopisno pokazuje značajne prednosti učenja stranog jezika. Izvještaj pokazuje da učenici sa 4 ili više godina učenja stranog jezika, prosječno postižu 140 bodova više (od 800), od učenika sa pola godine ili manje iskustva u dijelu kritičkog čitanja, te skoro još 140 u dijelu matematike, i preko 150 bodova više u dijelu pisanja.

5. Bolje i naprednije čitanje

Studija koju je proveo Univerzitet York u Kanadi sugeriše da im poznavanje drugog jezika daje prednost pri učenju čitanja. Njihova sposobnost primjene pravila i iskustva jednog jezika, kao i njihovo šire jezično iskustvo, čini čitanje lakšim od samog početka. Pored toga, sposobnost čitanja dva jezika je prilično impresivno samo po sebi!

6. Veće samopouzdanje

Djeca uvijek otkrivaju nove stvari, ali učenje novog jezika je jedinstveno i korisno iskustvo- u bilo kojoj dobi. Za djecu, osjećaj uspjeha koji dolazi sa njihovim prvim koracima prema drugom jeziku može ih potaknuti na dublju i širu strast za učenjem općenito. Budući da su djeca u posebnom “periodu mogućnosti” u kojem je učenje jezika intinuitivno i prirodno, lakoća s kojom uče i njihovo zadovoljstvo mogu povećati njihovo samopouzdanje i želju za novim otkrićima.

7. Znatna stimulacija mozga

U skorijem članku The New Yorker-a, Malcom Gladwell citira James Flynn-a, poznatog naučnika koji kaže: “Um je mnogo više nalik mišiću nego što smo do sada mislili… I on mora dobiti kognizivnu vježbu. On nije neki komad gline na koji je stavljen neki neizbrisiv znak.” Istraživanje učinka dvojezičnosti na djecu sugeriše da je izlaganje više jezika jedan odličan način za treniranje tih moždanih mišića- kao i za njihovu nadogradnju! Bilingualna djeca su u jednom istraživanju iz Nature-a pokazala znatno veći obim “sive materije” u njihovom mozgu. A oni koji su bili izloženi drugom jeziku od rane dobi su pokazali da imaju najviše sive materije od svih. Siva materija je odgovorna za obradu informacija, uključujući pamćenje, govor, i čulnu percepciju – i ako se može povećati izlaganjem drugom jeziku, tada bi učenje jezika bilo isto kao i da vodite mozak u teretanu!

8. Prirodan akcenat poput maternjeg

Djeca uvijek oponašaju ono što čuju i iznenađujuće su dobra u tome! Jedinstveno su osjetljivi na male razlike u tonu i zvuku. Njihove osjetljive uši pomažu im da prikupe i umnože teže zvukove odraslih, gdje se čak i adolescenti često spotaknu. Ukoliko krenu ranije, vaša djeca mogu nesmetano i sa samopouzdanjem govoriti od početka.

9. Veće moućnosti izbora fakulteta i karijera

Fakulteti sada pridaju sve veću vrijednost poznavanju više jezika. Kako proces prijave postaje sve konkurentniji, poznavanje drugog ili trećeg jezika dodaje novu dimenziju biografiji podnositelja zahtjeva. A kako se ekonomija sve više globalizuje, poznavanje samo jednog jezika postaje sve manje i manje validna opcija.

10. Širi pogled na svijet

Putovanje u inostranstvo je iskustvo koje može biti svima od koristi, a ne nudi samo nova područja koja treba vidjeti, već i nove misli i nove perspektive. Ali otići u inostranstvo i osjećati se ugodno na jeziku Vašeg odredišta znači da radite više od pukog putovanja- odlazak iz kuće u drugo mjesto i povratak kući. Možete se osjećati kao da ste dio kulture i života ovog novog svijeta, kao da niste potpuni stranac koji tek posjećuje. Poput čitanja pjesme na drugom jeziku koji znate, čut ćete više nego sam jezik- čut ćete i muziku iza njega, i život.

1094 Views

10 beneficija ranog učenja drugog jezika

  1. Bolje razumijevanje prvog jezika

uključujući veći i bogatiji vokabular. U većini slučajeva, koristimo naš prvi jezik uz vrlo malo razmišljanja o gramatičkim strukturama ili konstrukcijama. Ovo je sasvim prirodno, ali iskustvo učenja novog jezika može donijeti bolje razumijevanje ili čak popraviti gramatiku u prvom jeziku. Poznavanje načina na koji drugi jezik funkcioniše nas ohrabruje da ispitamo mehanizme iza konstrukcija u sopstvenom jeziku. Upoređujući dva jezika, učimo duplo više!

2. Stvaranje i održavanje kulturoloških veza

Neki od nas imaju sreće da imaju rođake koji i dalje često pričaju na svom maternjem jeziku. Želja za komunikacijom na tom “stranom” jeziku gradi most – ne samo prema tim ljudima, već i prema baštini i historiji koju predstavljaju. Održavanje te veze daje život uspomenama, pričama i tradicijama – i unosi novi život u sve njih.

3. Aktivnost za cijelu porodicu

Savremeni život je haotičan; njegovi zahtjevi su česti i često oprečni. Učenje engleskog jezika zajedno kao porodica pruža objedinjujuću aktivnost koja ne zahtijeva da morate voziti djecu i biti na deset mjesta odjednom. Ako rano započnete ovu aktivnost sa Vašim djetetom ili djecom; ona Vam nudi aktivnost i iskustvo koje se u budućnosti vrlo lako nadograđuje.

4. Više ocjene na testovima

Mnogobrojna istraživanja su dokazala da učenici koji su učili strani jezik ostvarili znatno bolje rezultate na standardnim testovima od svojih vršnjaka koji nisu učili drugi jezik. Zapravo, izvještaj iz 2007 (College Bound Seniors – US), koji je objavio odbor Univerziteta koji upravlja ispitima, živopisno pokazuje značajne prednosti učenja stranog jezika. Izvještaj pokazuje da učenici sa 4 ili više godina učenja stranog jezika, prosječno postižu 140 bodova više (od 800), od učenika sa pola godine ili manje iskustva u dijelu kritičkog čitanja, te skoro još 140 u dijelu matematike, i preko 150 bodova više u dijelu pisanja.

5. Bolje i naprednije čitanje

Studija koju je proveo Univerzitet York u Kanadi sugeriše da im poznavanje drugog jezika daje prednost pri učenju čitanja. Njihova sposobnost primjene pravila i iskustva jednog jezika, kao i njihovo šire jezično iskustvo, čini čitanje lakšim od samog početka. Pored toga, sposobnost čitanja dva jezika je prilično impresivno samo po sebi!

6. Veće samopouzdanje

Djeca uvijek otkrivaju nove stvari, ali učenje novog jezika je jedinstveno i korisno iskustvo- u bilo kojoj dobi. Za djecu, osjećaj uspjeha koji dolazi sa njihovim prvim koracima prema drugom jeziku može ih potaknuti na dublju i širu strast za učenjem općenito. Budući da su djeca u posebnom “periodu mogućnosti” u kojem je učenje jezika intinuitivno i prirodno, lakoća s kojom uče i njihovo zadovoljstvo mogu povećati njihovo samopouzdanje i želju za novim otkrićima.

7. Znatna stimulacija mozga

U skorijem članku The New Yorker-a, Malcom Gladwell citira James Flynn-a, poznatog naučnika koji kaže: “Um je mnogo više nalik mišiću nego što smo do sada mislili… I on mora dobiti kognizivnu vježbu. On nije neki komad gline na koji je stavljen neki neizbrisiv znak.” Istraživanje učinka dvojezičnosti na djecu sugeriše da je izlaganje više jezika jedan odličan način za treniranje tih moždanih mišića- kao i za njihovu nadogradnju! Bilingualna djeca su u jednom istraživanju iz Nature-a pokazala znatno veći obim “sive materije” u njihovom mozgu. A oni koji su bili izloženi drugom jeziku od rane dobi su pokazali da imaju najviše sive materije od svih. Siva materija je odgovorna za obradu informacija, uključujući pamćenje, govor, i čulnu percepciju – i ako se može povećati izlaganjem drugom jeziku, tada bi učenje jezika bilo isto kao i da vodite mozak u teretanu!

8. Prirodan akcenat poput maternjeg

Djeca uvijek oponašaju ono što čuju i iznenađujuće su dobra u tome! Jedinstveno su osjetljivi na male razlike u tonu i zvuku. Njihove osjetljive uši pomažu im da prikupe i umnože teže zvukove odraslih, gdje se čak i adolescenti često spotaknu. Ukoliko krenu ranije, vaša djeca mogu nesmetano i sa samopouzdanjem govoriti od početka.

9. Veće moućnosti izbora fakulteta i karijera

Fakulteti sada pridaju sve veću vrijednost poznavanju više jezika. Kako proces prijave postaje sve konkurentniji, poznavanje drugog ili trećeg jezika dodaje novu dimenziju biografiji podnositelja zahtjeva. A kako se ekonomija sve više globalizuje, poznavanje samo jednog jezika postaje sve manje i manje validna opcija.

10. Širi pogled na svijet

Putovanje u inostranstvo je iskustvo koje može biti svima od koristi, a ne nudi samo nova područja koja treba vidjeti, već i nove misli i nove perspektive. Ali otići u inostranstvo i osjećati se ugodno na jeziku Vašeg odredišta znači da radite više od pukog putovanja- odlazak iz kuće u drugo mjesto i povratak kući. Možete se osjećati kao da ste dio kulture i života ovog novog svijeta, kao da niste potpuni stranac koji tek posjećuje. Poput čitanja pjesme na drugom jeziku koji znate, čut ćete više nego sam jezik- čut ćete i muziku iza njega, i život.