Uslovi korištenja

Pristup i korištenje ove web stranice osigurano od Helen Doron d.o.o. (HD) podliježe sljedećim uslovima:

Helen Doron stranice (“Web sajtovi”) i mobilne aplikacije (“aplikacije”) kao i podružne usluge  (zajedno sa web sajtovima, “Usluge”) vodi Helen Doron d.o.o. (“Helen Doron,” “HD”, “mi,”). Pristup i upotreba usluga podliježe sljedećim uslovima korištenja („Uslovi korištenja“). Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela Usluga, korisnik/ca je saglasan/a da je pročitao/la i razumio/la, te se obavezuje da će poštivati ove uslove korištenja, uključujući i buduće promjene.

OVI USLOVI KORIŠTENJA SADRŽE OBAVEZNU ARBITRAŽU ZAKONSKIH SPOROVA ŠTO UKLJUČUJE ARBITRAŽU NA INDIVIDUALNOM NIVOU U SVRHU RJEŠAVANJA SPOROVA U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA.

 1. Koristeći ovu stranicu, korisnici su saglasni na poštovanje zakonskih obaveza koji se odnose na uslove i odredbe, koji stupaju na snagu odmah prilikom prvog pristupa web stranici. Korisnici koji nisu saglasni na poštivanje zakonskih obaveza koji se odnose na sve sljedeće odredbe i uslove mole se da ne pristupaju i/ili koriste ovu stranicu.
 2. U vezi registrovanja i korištenja usluga, pristajete da (i) pružate tačne, trenutne i cjelovite informacije o Vama i/ili organizaciji kao što zahtijeva Helen Doron; (ii) držite u tajnosti svoj password i druge sigurnosne informacije o Vašem računu; (iii) da održavate i blagovremeno dopunjavate bilo kakav vid registracijskih informacija koje dostavljate Helen Doron, da će te infomacije biti precizne, trenutne i potpune; i (iv) ste u potpunosti odgovorni za upotrebu Vašeg računa i sve aktivnosti poduzete kroz Vaš račun.

OPŠTI SADRŽAJ

 1. Kao uslov za izlaganje bilo kakvih procjena, recenzija, informacija, podataka, teksta, fotografija, audio klipova, audiovizualnih radova, prevoda, flash kartica ili drugih materijala kroz Usluge („Sadržaj“), garantujete Helen Doron oslobađanje od naknade, te doživotnu, nepovratnu, svjetsku, ne ekskluzivnu licencu za korištenje, reprodukciju, kopiranje, prilagođavanje, modificiranje, spajanje, izdavanje, stavljanje na raspolaganje javnosti, stvaranje izvedenica, dodavanje sadržaja drugim radovima; podlicencu kroz mnoge nivoe sadržaja, i saglasni ste da ova licenca ne može biti okončana nakon što je Vaš sadržaj dostavljen uslugama.Tvrdite da posjedujete ili ste obezbijedili sva legalna prava neophodna za Vašu, Helen Doron, i tuđu upotrebu Vašeg doprinosa sadržaju kao što je i navedeno i spomenuto kroz ove uslove korištenja. Slažete se da drugi korisnici mogu pristupiti sadržaju, te da oni kao niti Helen Doron nisu obavezani prema vama, ili trećoj strani, čuvati povjerljivost sadržaja.
 2. HD može promijeniti, ažurirati ili dopuniti ove odredbe i uslove u bilo koje vrijeme objavljivanjem promjena na mreži. Korisnici trebaju redovno pregledavati ove odredbe i uslove kako bi bili upoznati sa svim promjenama, ažuriranjima i izmjenama koje je napravio HD. Nastavak korištenja web stranice nakon izmjene, ispravke i dopune koje su objavljene znači da je korisnik saglasan na poštovanje zakonskih obaveza koji se odnose na odredbe i uslove koji su promijenjeni, ažurirani ili izmijenjeni.
 3. HD ima autorsko pravo na sadržaj ove stranice. Korisnici ne smiju kopirati, reproducirati, objavljivati, preuzimati, postavljati, emitirati, prenositi, učiniti dostupnim javnosti, ili na drugi način koristiti sadržaj web stranice, osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu. Korisnici su također saglasni da ne prilagođavaju, mijenjaju ili kreiraju izvedenice iz sadržaja na web stranici, osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu. Za sva druga korištenja sadržaja na web stranici potrebno je prethodno pismeno odobrenje HD-a.

 

NEPRIKLADNA UPOTREBA

 1. Nije dozvoljeno postavljati, pokazivati ili na bilo koji način nuditi kroz usluge bilo kakav sadržaj koji je: (i) pogrdan, neprijatan, klevetnički, uvredljiv, prijeteći, uznemirujući, promoviše mržnju ili na bilo koji način narušava zakon ili prava bilo koje treće strane (uključujući autorska prava, zaštitni znak, privatnost, publicitet ili druga lična ili vlasnička prava); ili (ii) ono što Helen Doron smatra da je neprijatno ili što ograničava ili sprječava drugu osobu da koristi usluge, ili što može izložiti Helen Doron ili njegove korisnike bilo kakvoj šteti ili odgovornosti.

OBEŠTEĆENJE HELEN DORON

 1. Slažete se da branite, osigurate i ne držite odgovornim Helen Doron i njegove direktore, zaposlenike, preduzetnike, agente, dobavljače, davaoce licence, nasljednike i dodjele, od i protiv svih gubitaka, tužbi, uzroka djelovanja, obaveza, bilo kojih dugova i naknada, uključujući advokatske naknade koje proizilaze iz povezanosti sa Vašim pristupom ili korištenjem usluga, ili lažnog predstavljanja (kao dijela uslova korištenja i općenito), kršenja uslova korištenja, ili bilo kakve tvrdnje da je obezbijeđeni prevod neprecizan ili defektan na bilo koji način.

LICENCA ZA APLIKACIJE

 1. Podložno stavkama uslova korištenja, Helen Doron Vam garantuje neprenosnu, neekskluzivnu licencu za download, instaliranje i korištenje jedne kopije svake apliakcije u formi objektnog koda na interaktivnom wireless uređaju koji posjedujete ili kojim upravljate. Nije dozvoljeno izvlačiti, ili pokušavati izvući početni kod čitave ili dijela ijedne aplikacije; da treća strana izvlači isti početni kod, ili mijenjati kod, demontirati, razlagati, ili prevoditi ijednu aplikaciju ili ijedan njen dio. Helen Doron i njegovi davaoci licence posjeduju i zadržavaju sva intelektualna prava vlasništva i druga prava u i za aplikacije, kao i bilo koje promjene, modifikacije, ili naknadne ispravke.
 • Sljedeći uslovi korištenja se primjenjuju na Vas jedino ukoliko koristite aplikacije putem App Store-a. Mjere do kojih su drugi uslovi korištenja manje restriktivni, ili konfliktni sa uslovima korištenja ovog paragrafa, više restriktivni ili konfliktni uslovi korištenja se mogu primijeniti, ali samo što se tiče aplikacija iz Apple App Store. Obavezujete se da se slažete da su ovi uslovi korištenja isključivo između Vas i Helen Doron, ne Apple-a, i da Apple nije odgovoran za aplikacije niti sadržaj. Vaše korištenje ijedne aplikacije mora se slagati sa App Store uvjetima pružanja usluga.
  Slažete se da Apple nije ni pod kojim okolnostima obavezan obezbjediti ikakvo održavanje i podršku u vezi aplikacija. U slučaju ikakvog kvara ijedne aplikacije da se prilagodi primjenjivoj garanciji, možete obavijestiti Apple, te će Vam Apple izvršiti povrat uplaćenog iznosa, ukoliko postoji, za aplikaciju; do zakonski krajnjeg stepena mogućnosti, Apple neće imati nijednu drugu garantnu obavezu u vidu aplikacija, te druge reklamacije, gubici, dugovi, odštete, cijene ili troškovi pripisani ijednom neuspjehu prilagođavanja garanciji će biti određeni u skladu sa ovim uslovima korištenja.
  Vi i Helen Doron tvrdite da Apple nije odgovoran da odgovori na Vaše tvrdnje ili tvrdnje treće strane u vezi aplikacija u Vašem vlasništvu i/ili upotrebe aplikacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (i)potraživanja od odgovornosti za proizvode; (ii) tvrdnje da bilo koja aplikacija nije u skladu sa legalnim ili regulatornim zahtjevima; i (iii) tvdnje koje proizilaze iz zakona o zaštiti potrošača ili sličnih legislacija. Vi i Helen Doron tvrdite da, u slučaju da treća strana tvrdi da bilo koja aplikacija u Vašem vlasništvu ili koju koristite narušava prava intelektualnog vlasništva treće strane , isključivo Helen Doron, ne Apple, će biti odgovorni za istragu, odbranu, nagodbu i odbacivanje takve tužbe za povredu prava intelektualnog vlasništva do mjere koju zahtjevaju ovi uslovi korištenja.

  Obavezni ste ponašati se u skladu sa primjenjivim uslovima sporazuma o korištenju od strane treće stranke pri korištenju ijedne aplikacije. Vi i Helen Doron tvrdite i slažete se da Apple, kao i Apple-ove podružnice, su treća stranka korisnika ovih Uslova korištenja u vidu njihove veze sa Vašom licencom za korištenje aplikacija, i da, po Vašem pristanku na korištenje ovih Uslova korištenja, Apple će imati pravo ( i smatrati će se da ste prihvatili pravo) da primijeni ove Uslove korištenja protiv Vas kao treća stranka od tog trenutka.

 1. Imena, slike i logoi koji identifikuju HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) ili neki drugi povezani HD proizvod i usluga treće strane kao i njihovi povezani proizvodi i usluge su zaštićeni autorskim pravima, pravima o zaštiti dizajna, zaštitnim znakom i patentima HD i/ili određenih trećih strana. Nijedan dio ovih uslova se ne može tumačiti kao upletenost, estopel ili inače ikakva licenca ili pravo na korištenje autorskog prava, prava na dizajn, zaštitnog znaka ili patenta koji pripada HD ili nekoj trećoj strani.

LINKOVI TREĆE STRANCE, SAJTOVI, I USLUGE

 1. Usluge mogu sadržavati linkove za web sajtove treće strane, oglašivače, usluge, specijalne ponude, ili druge događaje ili aktivnosti koje nisu pod vlasništvom ili kontrolom Helen Doron. Mi ne odobravamo niti preuzimamo ikakvu odgovornost za takve web sajtove treće strane, informacije, materijale, prizvode ili usluge. Ukoliko pristupite ijednom web sajtu treće strane, uslugama, ili sadržaju kroz Helen Doron, razumijete da se naša pravila korištenja kao i naša polica privatnosti ne primjenjuju na upotrebu takvih stranica. Naročito potvrđujete i slažete se da Helen Doron neće biti odgovoran ili obavezan, direktno ili indirektno, za ikakvu štetu ili gubitak koji proizađe iz Vašeg korištenja ijedne web stranice, usluge ili sadržaja treće strane.
 2. Usluge mogu uključivati oglašavanja, koja mogu biti orijetirana ka sadržaju ili informacijama usluga, ili druge informacije. Tipovi i opseg oglašavanja Helen Doron na uslugama može biti podložno izmjenama. Uzimajući u obzir da Vam Helen Doron daje pristup kao i mogućnost upotrebe usluga, slažete se da Helen Doron i njegovi provajderi treće strane, kao i partneri mogu mogu postavljati takve oglase u vezi sa predstavljenim sadržajem ili informacijama dostavljenim od strane Vas ili drugih.
 3. Korisnici se slažu da će koristiti stranicu samo za zakonite upotrebe, na način na koji ne ograničava, sprječava ili ugrožava prava ičije druge upotrebe i korištenja stranice. Zabranjeno ponašanje uključuje: uznemiravanje ili činjenje stresa ili neugodnosti drugima, prenošenje sramotnog ili uvredljivog sadržaja, ili ometanje normalnog protoka informacija i dijaloga na samoj web stranici.
 4. Sadržaj web sajta, uključujući informacije, imena, slike, logoe i ikone koje se tiču ili su povezane sa HD ili HD povezanim kompanijama, proizvodima i uslugama ( ili proizvodima i uslugama treće strane), je dostavljen na bazi kao „KAKO JESTE“ i dalje kao „KAO DOSTUPNO“ bez ikakve reprezentacije ili bilo kakve garancije, izražene ili koja se podrazumijeva a dozvoljeno zakonom, uključujući implicirana jamstva zadovoljavajuće kvalitete, prikladnost za određenu svrhu, nekršenje, kompatibilnost, sigurnost i tačnost.
 5. Do apsolutnog maksimuma dozvoljenog zakonom, HD neće biti odgovoran prema korisnicima stranice, ili neke treće strane koja kroz korištenje stranice potražuje ikakvu odštetu u vezi sa stranicom ili materijalima koje stranice sadrži. Ni pod kakvim okolnostima će HD biti odgovoran za sljedeće gubitke ili štetu (bilo da su takvi gubici bili predviđeni ili nepredviđeni, poznati ili nepoznati):
  • gubitak podataka;
  • gubitak prihoda ili predviđenih profita;
  • gubitak poslovanja;
  • gubitak prilika;
  • gubitak ugleda ili povrede reputacije;
  • gubitke treće strane; ili
  • bilo kakve indirektne, posljedične, specijalne ili uzorne štete koje proizilaze iz korištenja web stranice bez obzira na oblik akcije.
 6. HD ne garantuje da funkcije predstavljene u sadržaju web stranice će biti neprekinuti ili bez grešaka, da će defekti biti ispravljeni, ili da su web stranica i server koji je čini dostupnom bez virusa ili bagova.
 7. Korisnici stranice mogu biti pozvani da dostave doprinose (uključujući tekst, fotografije, grafike i audio i video snimke) za web sajt ili HDEE portal. Korisnici su saglasni da, dostavljanjem spomenutih doprinosa, daju HD doživotnu, bez rojaliteta, neekskluzivnu, pod- licencirano pravo kao i licencu za upotrebu, reproduciranje, modificiranje, prilagođavanje, izdavanje, prevođenje, stvaranje izvedenih radova, distribuciju, izvedbu, igranje, objavljivanje kao dostupno za javnost, i pravo da koristi sva autorska prava i prava o publikaciji spomenutih doprinosa širom svijeta, i/ili da uveže spomenute doprinose u druga djela ili bilo koji medijski format trenutno poznat ili kasnije razvijen za ukupan period bilo kojih prava koja mogu postojati u vezi datih doprinosa, u skladu sa restrikcijama privatnosti određenim u HD-ovoj polici privatnosti. Korisnici koji odaberu da ne predaju HD gore navedena prava se mole da ne izlažu doprinose na web stranici.
 8. Nadovezujući se na paragraf 9, dostavljajući doprinose web stranici, korisnici garantuju:
  • da spomenuti doprinosi u originalno djelo korisnika;
  • da korisnik koji doprinosi ima pravo da učini spomenute doprinose dostupnim za HD za sve gore navedene svrhe;
  • da navedeni doprinosi nisu klevetnički;
  • da navedeni doprinosi ne krše nikakve zakone;
  • da se HD osigurava od svih legalnih naknada, odštete ili drugih troškova koji mogu nastati od strane HD kao rezutat korisnikovog kršenja gorespomenutog ovlaštenja;
  • da se odriču svih moralnih prava u spomenutim doprinosima za podnošenje i objavljivanje na web stranici za gorenavedene svrhe.
 9. Korisnici ne smiju postavljati nikakav klevetnički ili ilegalni materijal bilo koje prirode na forumu web stranice. Ovo uključuje tekst, grafiku i audio i video programe.
 10. Priloženi materijal sa namjerom da se izvrši ili promoviše ilegalan čin je strogo zabranjen.
 11. Sav priloženi materijal mora biti originalno djelo korisnika koji doprinosi. Korisnici ne smiju dostavljati plagijarizirani materijal. Slično tome, korisnici ne smiju povrijediti ili narušavati prava trećih strana uključujući autorska prava, zaštitni znak, poslovne tajne, patente, privatnost, publicitet, lična i vlasnička prava.
 12. Stavovi izraženi u područjima podnošenja na web stranici su stavovi članova javnosti i nisu nužno isti kao i stavovi HD.
 13. U slučaju da bilo koji dio Uslova korištenja bude ispitan na sudu ili bilo kojem drugom tribunalu nadležne jurisdikcije i dokaže se kao neizvodiv, takve odredbe će biti ograničene ili uklonjene do minimalnog neophodnog opsega tako da ovi uslovi korištenja ostanu u punoj snazi i dejstvu.

BEZ REPREZENTACIJE ILI JAMSTVA OD STRANE HELEN DORON

 1. USLUGE, UKLJUČUJUĆI SVE SLIKE, AUDIO DATOTEKE I DRUGI OBUHVAĆENI SADRŽAJ, I BILO KAKVE DRUGE INFORMACIJE, VLASNIŠTVO I PRAVA ZAGARANTOVANA ILI DODIJELJENA VAMA OD STRANE HELEN DORON SU VAM OSIGURANA NA BAZI „KAO ŠTO JE“. HELEN DORON I NJEGOVI OPSKRBLJIVAČI NE DAJU NIKAKVE REPREZENTACIJE ILI JAMSTVA U SKLADU SA USLUGAMA, BILO DA SU IZRAŽENE ILI SE PODRAZUMIJEVAJU, I SVIH TAKVIH REPREZENTACIJA I JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA PRODAJE, ODGOVARANJA ODREĐENOJ ULOZI ILI NEKRŠENJA, SE IZRIČITO ODRIČU. BEZ OGRANIČAVANJA OPĆENITO NAVEDENOG, HELEN DORON NE PRAVI NIKAKVE REPREZENTACIJE ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE U VEZI PRECIZNOSTI, DOSTUPNOSTI USLUGA, KOMPLETNOSTI, INFORMACIJSKOG SADRŽAJA, RADA BEZ GREŠAKA, REZULTATA DOBIJENIH KROZ UPOTREBU, ILI NEKRŠENJE. PRISTUPANJE I KORIŠTENJE USLUGA MOŽE BITI NEDOSTUPNO KROZ PERIODE VRHUNCA POTRAŽNJE, SISTEMSKIH POBOLJŠANJA, KVAROVA ILI ZAKAZANIH ILI NEZAKAZANIH ODRŽAVANJA ILI PAK DRUGIH RAZLOGA. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE JAMSTAVA KOJI SE PODRAZUMIJEVAJU, TE SE U TOM SLUČAJU NE PRIMJENJUJU NA VAS.

OGRANIČENJA NA TIPOVE ŠTETE/ OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 1. NI U KOJEM SLUČAJU ĆE HELEN DORON BITI ODGOVORAN ZA VAŠE ILI OD TREĆE STRANE KOJA POTRAŽUJE KROZ VAS ( BILO BAZIRANO NA UGOVORU, DELIKTU, STROGU ODGOVORNOST ILI DRUGE TEORIJE) KROZ INDIREKTNO, SLUČAJNO, POSEBNO, POSLJEDIČNO ILI PRIMJERNO PROIZILAŽENJE ODŠTETE KOJA SE POJAVLJUJE ZBOG ILI ZBOG POVEZANOSTI SA PRISTUPOM ILI UPOTREBOM, ILI NEMOGUĆNOSTI PROSTUPA ILI UPOTREBI, USLUGA ILI BILO KOJEG NJIHOVOG DIJELA, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GUBITAK KORIŠTENJA USLUGA, NEPRECIZNE REZULTATE, GUBITAK PROFITA, PREKIDANJE POSLOVANJA, ILI ŠTETE KOJA POTIČE IZ GUBITKA ILI KORUPCIJE PODATAKA ILI U SLUČAJU DA PODACI BUDU UČINJENI NEPRECIZNI, CIJENE NADOKNADE BILO KAKVIH PODATAKA, CIJENE ZAMJENSKIH USLUGA ILI POTRAŽIVANJA OD STRANE TREĆE STRANKE ZA ŠTETU NANESENU RAČUNARIMA, SOFTVERIMA, MODEMIMA, TELEFONIMA ILI DRUGOJ IMOVINI, ČAK I AKO JE HELEN DORON UPOZNAT SA MOGUĆNOŠĆU TAKVE ŠTETE. ODGOVORNOST HELEN DORON PREMA VAMA ILI TREĆOJ STRANI KOJA POTRAŽUJE KROZ VAS IZ BILO KOJEG RAZLOGA, I BEZ OBZIRA NA FORMU AKCIJE, OGRANIČENA NA KOLIČINU OD 10,000 USD. OVO JE ZDRUŽENI LIMIT. POSTOJANJE VIŠE OD JEDNE TUŽBE PREMA OVOM UGOVORU NEĆE UVEĆATI OVAJ LIMIT.

ZAVRŠETAK

 1. Helen Doron može odmah okončati Vaš pristup i korištenje usluga u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, te u to vrijeme neće posjedovati daljnje pravo za korištenje usluga. Vi možete okončati Vaš Helen Doron račun bilo kada prateći uputstva dostupna kroz usluge. Odredbe ovih uslova u vezi zaštite i primjenjivanja vlasničkih prava Helen Doron, Vaše reprezentacije i jamstva, odricanje takvih reprezentacija i jamstava, oslobađanje i odšteta, ograničenje odgovornosti i tipova odšteta, vlasništvo nad podacima i informacijama, mjerodavni zakon i mjesto, kao i razne odredbe će ostati aktivne po takvom završetku.

MJERODAVNO PRAVO I ARBITRAŽA

 1. Ovi uslovi korištenja, njegova tema i Vaša i Helen Doron-ova prava pod ovim uslovima korištenja, kao i bilo kakva potraživanja, uzrok ili spor („tužba“) koji proizilazi iz ili je povezana sa ovim uslovima korištenja, će biti vođeni i tumačeni prema zakonima države Izrael, isključujući sporove odredbi zakona te ili neke druge nadležnosti, bez obzira na državu Vašeg porijekla ili odakle pristupate uslugama. BILO KOJI SPOR ILI POTRAŽIVANJE KOJE SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSI NA OVE ODREDBE ILI UVJETE ILI USLUGE ĆE BITI RIJEŠENI OBVEZNOM ARBITRAŽOM, PRIJE NEGO NA SUDU, osim u slučaju prava na potražnju sudske zabrane od strane Helen Doron na način koji je naveden ispod. Osim ako je drugačije zahtijevano od strane primjenjivog zakona, svaka strana će snositi troškove sopstvenih advokatskih naknada bez obzira na to koja strana prevagne u arbitražnom procesu.
 2. Ukoliko ne želite da sporove sa Helen Doron riješite arbitražom i ukoliko ste pojedinac, možete se isključiti iz ovog arbitražnog sporazuma slanjem emaila [ za web stranice: [email protected]; za aplikacije: [email protected]] u roku od 30 dana od kada prvi put pristupite ili upotrijebite usluge.
 3. Ukoliko namjeravate da potražujete arbitražu morate prvo poslati pismenu obavijest Administracijskom uredu Helen Doron sa Vašom namjerom da pokrenete arbitražu („ Obavijest“). Obavijest za Helen Doron treba biti poslana na jedan od sljedećih načina: (i) elektronskim mailom na [za web stranice: [email protected]; za aplikacije: [email protected]]; ili (ii) slanjem Obavijesti poštanskom službom koja provjereno dostavlja do Helen Doron Ltd., Misgav Industrijski Park, D.N. Misgav 2017900 Izrael. Obavijest mora (x) opisivati prirodu i osnove tužbe ili spora; i (y) sadržavati specifičan iznos tražene pomoći; i (z) sadržavati Vaše ime, adresu i kontakt informacije. Ukoliko želimo potraživati arbitražu protiv Vas, poslat ćemo svaku obavijest o sporu prema i na kontakt informacije koje imamo dostavljene od Vas.

JEZIK

 1. Ovaj sporazum je inicijalno napisan na engleskom jeziku (US). Mjera u kojoj je prevedena verzija ovog sporazuma u sukovu sa engleskom verzijom, engleska verzija je podložna kontroli.

RAZNO

 1. Ovi Uslovi korištenja sadrže cjelokupni dogovor između Helen Doron i Vas u vidu teme
  ovog zakona. Odricanje Helen Doron ili Vas bilo kojeg dijela ovog ugovora o uslovima korištenja ili neka povreda, u bilo kojem slučaju, neće se odreći takvih uslova korištenja u bilo kojem narednom prekršaju ovog sporazuma. Helen Doron može dodijeliti svoja prava ili obaveze pod ovim uslovima korištenja bez ikakvih uslova. Ovi uslovi korištenja će biti obavezujući i očvrsnuti će korisnost za Helen Doron i Vas, i Helen Doron-ove i Vaše moguće nasljednike dopuštene dodjele.

©1997 – 2018 Helen Doron Ltd. Sva prava zadržana.