Pravna obavijest

Informacije na ovom web sajtu su u isključivo informacijske svrhe. Nisu ponuda za prodaju, niti zahtjev za ponudu za kupovinu, franšiza ili nijedan drugi proizvod. Franšiza se nudi jedino našom dostavom dokumenta o otkrivanju franšize u skladu sa primjenjivim nacionalnim zakonima o prodaji franšize, propisima Američke savezne komisije za trgovinu i franšizno pravo i primjenjivo američko pravo prodaje franšize. Sljedeće države imaju franšiznu registraciju i/ili dokumente o otkrivanju: Australia, Brazil, kanada (samo Alberta, Ontario, i Prince Edward Island), Kina, Francuska, Indonezija, Italija, Japan, Kazahstan, Koreja, Malezija, Meksiko, Rumunija, Rusija, Španija i Tajvan. U SAD-u, franšize se ne smiju nuditi niti prodavati dok franšizni dokument o otkrivanju ne bude registrovan kod odgovarajućih federalnih i državnih pravnih vlast, i dok se franšizni dokument o otkrivanju ne dostavi Vama kao što je neophodno pod obavezujućim federalnim i državnim zakonom u sljedećim saveznim državama: California, Hawaii, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, New York, North Dakota, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Virginia, Washington i Wisconsin. Ukoliko ste stanovnik jedne od ovih država, nećemo Vam nuditi franšizu sve dok nismo pristupili primjenjivim obavezama za registraciju i otkrivanje u Vašoj vlasti. Infromacije na ovom web sajtu nisu usmjerene nijednoj individui u državama koje su gore navedene od strane franšizera ili ikoga ko postupa po nahođenju franšizera.