934 Views

Seminar komunikacije i upravljanja stresom za menadžere HDE BiH

Administracija

Polovina maja u Helen Doron English BiH je bila rezervisana za unapređenje kompetencija menadžmenta naših škola u Bosni i Hercegovini.

Helen Doron BiH u saradnji sa Dekra BiH je organizovala jednodnevni seminar u hotelu Ibis style u Sarajevu, na kojem smo imali priliku raditi individualno na sebi, a onda i profesionalno na jačanju komunikacijskih vještina, te adekvatnom nošenju sa svakodnevnim stresom.

Četrnaest škola u Bosni i Hercegovini su uzela učešće u jednodnevnom seminaru. Kolegice i kolege su imale priliku razmijeniti međusobna iskustva i tekuću problematiku našeg posla.

Psihologinja Nermina Bečirević je uz predavanje upriličila i nekoliko grupnih aktivnosti koje su imale za cilj relaksiranje i kanalisanje stresa. Profesionalni savjeti su uveliko bili od koristi našim administrativcima bosanskohercegovačkih Helen Doron škola.

Osvrnuli smo se i na nedavno sprovedeno istraživanje Mystery Shopping akcije, koju je također sprovela organizacija Dekra BiH, a Bojan Lukić je detaljnom prezentacijom upoznao učesnike o rezultatima istraživanja.

Na samom kraju smo se svi složili da su sastanci ovakvog tipa izuzetno korisni, što zbog međusobnog povezivanja, to i zbog pripreme za nadolazeće aktivnosti koje Helen Doron Bosna i Hercegovina implementira.

Hvala svim kolegicama i kolegama na učešću i dolasku, a čini nas radosnim i to da su kolegice iz drugih gradova iskoristile priliku i za obilazak sarajevskih znamenitosti.

Obilazak Sarajeva

935 Views

Seminar komunikacije i upravljanja stresom za menadžere HDE BiH

Administracija

Polovina maja u Helen Doron English BiH je bila rezervisana za unapređenje kompetencija menadžmenta naših škola u Bosni i Hercegovini.

Helen Doron BiH u saradnji sa Dekra BiH je organizovala jednodnevni seminar u hotelu Ibis style u Sarajevu, na kojem smo imali priliku raditi individualno na sebi, a onda i profesionalno na jačanju komunikacijskih vještina, te adekvatnom nošenju sa svakodnevnim stresom.

Četrnaest škola u Bosni i Hercegovini su uzela učešće u jednodnevnom seminaru. Kolegice i kolege su imale priliku razmijeniti međusobna iskustva i tekuću problematiku našeg posla.

Psihologinja Nermina Bečirević je uz predavanje upriličila i nekoliko grupnih aktivnosti koje su imale za cilj relaksiranje i kanalisanje stresa. Profesionalni savjeti su uveliko bili od koristi našim administrativcima bosanskohercegovačkih Helen Doron škola.

Osvrnuli smo se i na nedavno sprovedeno istraživanje Mystery Shopping akcije, koju je također sprovela organizacija Dekra BiH, a Bojan Lukić je detaljnom prezentacijom upoznao učesnike o rezultatima istraživanja.

Na samom kraju smo se svi složili da su sastanci ovakvog tipa izuzetno korisni, što zbog međusobnog povezivanja, to i zbog pripreme za nadolazeće aktivnosti koje Helen Doron Bosna i Hercegovina implementira.

Hvala svim kolegicama i kolegama na učešću i dolasku, a čini nas radosnim i to da su kolegice iz drugih gradova iskoristile priliku i za obilazak sarajevskih znamenitosti.

Obilazak Sarajeva